Bloghopper
Image default
Dienstverlening

Loonberekeningen in de bouwbranche

Het bouwen van gebouwen en overige infrastructuren bestaat al decennia’s lang. Zo’n traject bestaat uit een aantal fases namelijk:

  • Initiatiefase; In deze fase ontstaat er een bouwvraag met aantallen en eenheden van de opdrachtgever(s).
  • Uitwerkingsfase; De bouwvraag die gevormd is in de initiatiefase wordt omgezet naar een concreet aantal van subvragen. Deze gaan dan over financiële haalbaarheid en de mogelijkheden voor het verkrijgen van vergunningen. Dit wordt allemaal vastgelegd in een Programma van Eisen.
  • Ontwerpfase; de architect gaat aan de slag om door middel van het Programma van Eisen een ontwerp af te leveren. Dit ontwerp wordt in de meeste gevallen doorgespeeld naar de gemeente.
  • Aanbestedingsfase; het ontwerp wordt goedgekeurd door de gemeente voor een bouwvergunning en de prijs wordt opgevraagd voor de bouw.
  • Uitvoeringsfase; het project wordt gerealiseerd door de aannemer.
  • Oplevering; het gebouw wordt overgedragen aan de opdrachtgever.

Een belangrijke rol in deze fases speelt niet alleen de opdrachtgever en opdrachtnemer maar ook de bouwvakkers. Zonder bouwvakkers kan er geen gebouw gerealiseerd worden. Echter is er voor in de bouw een ingewikkelde cao ontwikkeld. Dit komt mede, omdat er met een hoop veiligheidseisen rekening gehouden moet worden. De bouw cao bevat een hoop bedrijfstakregelingen. Dit zorgt ervoor dat de loonberekeningen niet altijd even gemakkelijk uit te voeren zijn. Deze loonberekeningen kunnen uitbesteed worden aan externe bureaus die het juist als uitdaging zien om de ingewikkelde CAO’s en/of bedrijfstakregelingen tot op de bodem uit te spitten. Dit zorgt ervoor dat je zelf niet met de ingewikkelde loonberekeningen bezig hoeft te zijn en dit aan de specialisten over kunt laten. Neem is een kijkje op www.cbbs.nl wat zo’n salarisservice kan betekenen voor deze ingewikkelde loonberekeningen.  Ze hebben 45 jaar lang ervaring op het gebied van salarisverwerking en Empoyee Benefits in de schilders-, transport-, horeca en bouwbranche.

http://www.cbbs.nl/