Bloghopper
Image default
Bedrijven

Wat fiscaal recht is en wat voor functies er zijn

Fiscaal recht, ook wel belastingrecht, is een tak van publiekrecht die zich bezighoudt met de belasting van personen en bedrijven, waaronder vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, loonbelasting (waaronder sociale zekerheid), tarieven, onroerendgoedbelasting, enz. Belastingwetten worden bepaald door wetgeving die door een wetgever wordt aangenomen, en door jurisprudentie. De wijze waarop belastingen worden geïnd, heeft gevolgen voor de samenleving als geheel: grote overheidsuitgaven. Sommige landen gebruiken “sunset-clausules” in hun belastingwetgeving, zodat deze op een bepaalde datum vervalt als ze in de komende jaren niet opnieuw worden ingevoerd, tenzij de wetgever of de kiezer er opnieuw over stemt.

De functies binnen fiscaal recht

Er zijn verschillende functies op het gebied van fiscaal recht. Hieronder vind je de vier meest populaire functies:

Fiscaal advocaat – Een fiscaal advocaat is een advocaat die zich heeft gespecialiseerd in complexe juridische kwesties rond belastingen en kan cliënten vertegenwoordigen met betrekking tot belastinggeschillen of vervolging.

Belastingaccountant – Een belastingaccountant is een persoon die zich bezighoudt met de voorbereiding en indiening van belastingen voor bedrijven of particulieren, soms een openbare accountant genoemd, maar al dan niet in het bezit van een vergunning als beëdigd openbaar accountant (CPA’s).

Belastingbereider – De term “belastingbereider” kan zowel betrekking hebben op degenen die in kantoren werken en niets anders doen dan belastingen voorbereiden, als op degenen die in hun eigen bedrijf werken. Hieronder vallen accountants, “enrolled agents” (EA’s), advocaten die praktiseren voor de Internal Revenue Service (IRS), en andere juridische beroepsbeoefenaren die tegen vergoeding hulp bieden bij het opstellen van federale inkomstenbelastingaangiften. 

Belastingadviseur – Een persoon die is opgeleid in belastingrecht en die advies geeft over hoe het best kan worden voldaan aan de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot inkomstenbelasting door het analyseren van persoonlijke financiële situaties; het raadplegen van andere adviseurs; het voorstellen van organisatiemethoden; het geven van advies over investeringen voor pensioenplannen; het helpen evalueren van bedrijfsactiviteiten waarbij sprake is van mogelijke uitbreiding naar andere landen, waar verschillende wetten kunnen gelden met betrekking tot de wijze waarop winsten moeten worden gerapporteerd vanuit het hoofdkantoor van een bedrijf dat buiten dat land is gevestigd, maar daar nog steeds actief is; het adviseren van bedrijfsfunctionarissen over de wijze waarop zij moeten omgaan met activa die hun persoonlijk toebehoren als zij ontslag hebben genomen uit hun functie voordat zij met pensioen gaan, terwijl zij nog steeds fulltime in dienst zijn van een ander bedrijf waarin zij aandelen bezitten die miljoenen dollars waard zijn.”

Advocaat belastingschulden 

Sommige belastingadvocaten, die je kunnen helpen bij het aanpakken van een belastingschuld, kunnen jouw schuld verminderen. De advocaat zal je situatie beoordelen en vervolgens een plan ontwikkelen dat de beste opties voor je bevat.

 

Door met een belastingadvocaat te werken, kan je meer te weten komen over hoe hij je kan helpen en wat voor soort hulp hij kan bieden om jouw belastingschulden zo snel mogelijk op te lossen. Je advocaat kan ook namens jou onderhandelen, zodat het verschuldigde bedrag kan worden verlaagd of volledig kan worden weggewerkt.