Bloghopper
Image default
Bedrijven

De verschillende elementen in het beheren van een gebouw

Hoogrendementswaterverwarmers met hoog rendement
Omdat verwarmingswater ongeveer 7 procent van het energiegebruik van commerciële gebouwen en 15 procent van het energiegebruik in huis uitmaakt, is het voor een hoogrenderend gebouw essentieel om bij de keuze van een waterverwarmingssysteem rekening te houden met energie-efficiëntie.

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie. Ista Nederland neemt het beheer van gebouweigenaren uit handen.

45. 45. Een boiler zonder tank verwarmt water op het moment dat het nodig is, waardoor er geen energie verloren gaat tijdens de stand-by werking.

46. 46. Installeer een (tank)boiler met hoog rendement. Hoogefficiënte boilers gebruiken 10 tot 50 procent minder energie dan standaardmodellen, wat energie en geld bespaart op de energierekening.

47. 47. Een hoogrendements-warmtepompboiler brengt energie van de omringende lucht naar water in een opslagtank. Hoogrendement warmtepompboilers zijn het meest effectief in warme klimaten met lange koelseizoenen.

48. 48. Een hoogrenderende zonneboiler kan de bedrijfskosten tot 90 procent verlagen.

Hernieuwbare energiebronnen voor een energie-efficiënt gebouw
49. 49. Installeer fotovoltaïsche (PV) zonnepanelen die op het net zijn aangesloten voor een kosteneffectieve vorm van hernieuwbare energie. Fotovoltaïsche zonne-energie kan alle energiebehoeften van een gebouw van stroom voorzien, inclusief verlichting, verwarmings- en koelsystemen, apparaten en warm water.

50. 50. Installeer een klein windturbinesysteem, hetzij aangesloten op het elektriciteitsnet via uw energieleverancier, hetzij losstaand (off-grid). Een klein wind-elektrisch systeem kan de elektriciteitsrekening met 50 tot 90 procent verlagen. Een klein windsysteem kan voor verschillende toepassingen worden gebruikt, waaronder waterpompen.

51. 51. Een klein “hybride” elektrisch systeem combineert elektrische windenergie in huis met elektrische (fotovoltaïsche of PV) technologieën in huis. Een hybride systeem is het beste in regio’s waar piekuren voor wind- en zonne-energiesystemen op verschillende tijdstippen van de dag en het jaar voorkomen.

52. 52. Op eigenschappen met stromend water is microwaterkracht een eenvoudige en consistente vorm van hernieuwbare energie. Een microwaterkrachtsysteem vereist een turbine, een waterrad en een pomp om de energie van stromend water om te zetten in roterende energie, en vervolgens in elektriciteit.

Energie-efficiënte verlichting
53. 53. Schakel over op lichtgevende diode (LED) lampen. LED-lampen zijn energiezuinig, duurzaam en duurzaam.

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie. Ista Nederland neemt het beheer van gebouweigenaren uit handen.

54. 54. Installeer bedieningselementen zoals timers en fotocellen die de verlichting uitschakelen wanneer deze niet wordt gebruikt. Dimmers die worden gebruikt om het lichtniveau te verlagen, besparen ook geld en energie.

55. 55. Gebruik de werkverlichting waar nodig. Een werklamp verbruikt veel minder energie dan een typische bovenlichtarmatuur.

56. 56. Selecteer ENERGY STAR® -koelkasten omdat ze 15 procent minder energie verbruiken dan niet-gekwalificeerde modellen. Bovendien verbruiken koelkasten met een diepvriezer aan de bovenzijde 10 tot 25 procent minder energie dan naast elkaar of onder elkaar geplaatste units.

57. 57. Selecteer ENERGY STAR® -vaatwassers. ENERGY STAR® -vaatwassers verbruiken minder water en energie dan de federale normen vereisen. Vaatwassers moeten momenteel 4,25 liter water per cyclus of minder gebruiken.

58. 58. Selecteer commerciële heteluchtovens die de ENERGY STAR® -classificatie hebben gekregen. ENERGY STAR®-commerciële ovens zijn ongeveer 20 procent energiezuiniger dan standaardmodellen.

59. 59. Een automatische elektrische ontsteking op een aardgasoven of -waaier kan gas besparen omdat de waakvlam niet continu brandt.

60. 60. Bewaak de vlamkleur van aardgasovens of -bereiken. Een gele vlam geeft aan dat het gas niet efficiënt brandt en dat een aanpassing nodig is.

61. 61. Houd ENERGY STAR® branders en reflectoren schoon, zodat ze de warmte beter reflecteren en energie besparen.

62. 62. Selecteer wasmachines en drogers die de ENERGY STAR® -classificatie hebben gekregen.

Energie-efficiënte elektronica, computers en kantoorapparatuur
63. 63. Of u nu in een kantoorgebouw of thuis werkt, het gebruik van energiezuinige elektronica, computers en kantoorapparatuur kan eigenaren van gebouwen energie en geld besparen.

64. 64. Koop ENERGY STAR® -kantoortoestellen met het ENERGY STAR® -label die tot de helft van de elektriciteitsbesparing van standaard kantoortoestellen kunnen besparen.

65. 65. Gebruik een laptop omdat laptops veel minder energie verbruiken dan desktopcomputers.

66. 66. Gebruik de slaapstand en energiebeheerfuncties op de computer.

67. 67. Haal de elektronica uit het stopcontact als deze niet in gebruik is, omdat veel elektronica ook na het uitschakelen nog steeds een kleine hoeveelheid stroom verbruikt. Deze weinige energie die wordt verbruikt, kan op de meeste apparaten die elektriciteit verbruiken, voorkomen: Dvd-spelers, tv’s, stereo’s, computers, acculaders en keukenapparatuur.

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie. Ista Nederland neemt het beheer van gebouweigenaren uit handen.

68. 68. Het Amerikaanse Ministerie van Energie (DOE) adviseert de volgende richtlijnen voor het uitschakelen van computers, beeldschermen, printers, etc. om energie en geld te besparen.

Schakel de monitor uit als u de computer langer dan 20 minuten niet gebruikt.
Schakel zowel de CPU als de monitor uit als u de computer langer dan 2 uur niet gebruikt.
Andere manieren om een gebouw energiezuiniger te maken
69. 69. Neem energie-efficiënte landschapsarchitectuur op in het totale ontwerp van het gebouw. Zo beschermt een schaduwrijke landschapsarchitectuur een gebouw bijvoorbeeld tegen direct zonlicht in de zomer en zorgt het ervoor dat er in de winter meer zonlicht door de ramen kan komen. Bovendien, kan het planten van bomen aan de zuidelijke en westelijke kant van een gebouw het gebouw houden.

https://www.istades.nl/oplossingen/klantenservice/