Bloghopper
Image default
Bedrijven

Wat zijn human resources en hoe ga je ermee om?

Human resources zijn eigenlijk gewoon de mensen die je inzet binnen een bedrijf. Degene of degenen die hierover gaan zijn human resource managers en zij doen aan human resource management. HR adviseurs in HRM gaat dus over alles dat binnen een bedrijf heeft te maken met het managen van de werknemers en hun werk, HR services

 

HRM gaat uit van een formule om individuele werknemers zo goed mogelijk te laten presteren, namelijk: P=AMO. P staat voor performance, A voor ability, M voor motivation en O voor opportunity. Bij ability denkt een HRM aan de kennis en de vaardigheden die een werknemer heeft en of die genoeg zijn om het werk goed te verrichten. De motivatie is simpelweg de wil van de werknemer om het werk te doen en opportunity gaat over de omgeving van de werknemer en of die omgeving het de werknemer toestaat om zich goed uit te drukken. Naast deze vier factoren zijn er nog nog factoren die van invloed zijn op de werknemers die buiten de invloedssfeer van HRM liggen, zoals de bedrijfsbeleid en intrabusiness politics.

 

Om werknemers als een geheel zo goed mogelijk te laten presteren gaat HRM uit van een andere formule: P=OCA, waarbij O staat voor organisation, C voor capabilities en A voor attitude. 

 

Het doel van HRM is om het sociale kapitaal en het menselijk kapitaal zo goed mogelijk in te zetten. Dit kunnen zij doen door gebruik te maken en in te spelen op OCA of AMO. De invloed kan zowel direct door HRM uitgeoefend worden als indirect. In het laatste geval zijn ze afhankelijk van afdelingsleiders om de veranderingen te laten plaatsvinden.

 

Verschillende soorten bedrijven in verschillende soorten sectoren hebben ieder verschillende soorten HRM afdelingen die verschillende aanpakken hebben. HR is sterk afhankelijk en beïnvloed van de sector waarin het bedrijf zich bevindt, omdat het menselijk kapitaal op verschillende manieren wordt ingezet in verschillende sectoren en de onderlinge verhoudingen tussen de werknemers in verschillende sectoren dan ook anders is. 

 

https://www.cbbs.nl/