Bloghopper
Image default
Bedrijven

Preventie – Voorkomen is beter dan genezen.

Cordaid Mensen in Nood zet zich over de gehele wereld in om de gevolgen van (natuur)rampen te minimaliseren en waar mogelijk te voorkomen.

Preventie maakt onderdeel uit van de integrale werkwijze die Cordaid Mensen in Nood hanteert:

1. Preventie
2. Voorbereiding
3. Noodhulp
4. Wederopbouw

Preventie is het geheel van doelbewuste initiatieven die anticiperen op risicofactoren (= handelen voordat het probleem ontstaat) en ageren wanneer eerste signalen zich ontwikkelen en de problematiek aan het ontstaan is. (Bron: Wikipedia)

De preventieve aanpak wordt vormgegeven op onder andere de volgende manieren: het trainen van locale reddingswerkers, het opzetten van waarschuwings- en alarmeringssytemen, het versterken van dijken met zandzakken die gevuld zijn met gewaszaden (zodat de lokale bevolking naast de bescherming ook hun hun vee kan voeden met deze gewassen)

Het is niet enkel een kwestie van voorkomen en bouwen, maar ook van voorlichten.
Door de bevolkingen tijdig op de hoogte te brengen van risico’s die ze nemen en uitleg te geven over hoe ze moeten handelen tijdens en na een ramp kan veel leed worden voorkomen.

Preventie maatregelen kunnen goedkoop zijn, maar gratis is preventie helaas niet. U kunt Cordaid Mensen in Nood op verschillende manieren steunen, alvast bedankt voor uw hulp!

https://www.cordaidmenseninnood.nl/preventie/