Bloghopper
Image default
Zakelijk

OR cursus

 

Bent u op zoek naar een OR cursus voor uw werknemers in de ondernemingsraad? Dan kunt u kiezen uit diverse trainingen. Een van de opties die u heeft als u op zoek bent naar een OR cursus is een training in effectief vergaderen. Dit kan een aanzienlijke tijdwinst opleveren voor uw ondernemingsraad waardoor er beter met tijd omgegaan kan worden en uw werknemers bovendien minder tijd kwijt zijn aan de OR in het algemeen. In deze cursus komen diverse zaken aan bod, waaronder:

–          Vergadertechniek

–          Omgaan met conflicten

–          Onderhandelen en sturen

–          Communicatierollen

–          Vergaderprocedures

Meer halen uit uw personeel Met een OR training kunt u het rendement van uw OR-vergaderingen significant laten toenemen. Tevens biedt u uw werknemers de mogelijkheid extra vaardigheden op te laten doen die zij ook in hun werk kunnen toepassen. Hiermee reikt het effect van een cursus verder dan alleen de ondernemingsraad. De trainer die de cursus geeft zal bovendien zoveel mogelijk gebruik maken van situaties die in uw ondernemingsraad voorkomen voor een optimaal resultaat.

Effect

Het effect van een OR cursus is niet direct meetbaar maar het is waarschijnlijk dat de vergaderingen van uw ondernemingsraad sneller, effectiever en doeltreffender verlopen. Besluitvorming zal gemakkelijker tot stand komen en conflicten worden sneller opgelost. Daarnaast zal de groepsstructuur van uw ondernemingsraad versterkt worden, wat leidt tot een betere collegiale verhouding onderling. Bovendien zal het begrip tussen verschillende managementlagen in uw bedrijf ook toenemen naarmate de diverse geledingen in de OR beter met elkaar kunnen opschieten. Zo bereikt u veel met het aanbieden van een OR cursus aan uw werknemers. U kunt daarnaast aanvullende cursussen aanbieden aan leden van het management of uw werknemers laten deelnemen aan specifieke cursussen om hun kennis op een bepaald gebied te vergroten. Denkt u daarbij aan een OR cursus over pensioenen, werknemersrecht of adviseren.

https://www.academy4-or.nl/or-trainingen/training-or-basis/