Bloghopper
Image default
Bedrijven

Hoe interessant is een levenstestament?

Iedereen is uiteraard wel bekend met het standaard testament. Dit gezegd hebbende bestaat er vandaag de dag ook zoiets als een zogenaamd levenstestament. Het betreft hier een type document waarvan de inhoud van belang is op het ogenblik dat de persoon waarvoor ze is opgemaakt nog in leven is. Het document is dan ook niet verantwoordelijk voor de verdeling van de nalatenschap. Waarom zou je een dergelijk document dan precies moeten opmaken? Dat is een belangrijke vraag die we graag voor jou beantwoorden door middel van de onderstaande informatie. 

Waarom moet je een dergelijk document opmaken? 

Laat ons in eerste instantie even kijken naar de reden waarom je een levenstestament dient op te maken. Wanneer we dat doen zal je tot de vaststelling komen dat er verschillende interessante voordelen door gerealiseerd kunnen worden. In eerste instantie is het bijvoorbeeld zo dat je in een dergelijk document alles kan aangeven met betrekking tot je levenseinde. Voor heel wat mensen geldt bijvoorbeeld dat ze graag willen kiezen voor euthanasie wanneer er sprake is van ondraaglijk lijden. Wanneer dit niet op papier is vastgelegd is dat in de praktijk echter ontzettend moeilijk. 

Het levenstestament bevat echter ook nog andere belangrijke informatie. Zo is het mogelijk om door middel van een dergelijk document een verantwoordelijke aan te duiden bij leven. Deze persoon kan dan bijvoorbeeld instaan voor het regelen van je financiële verplichtingen. Als je een dergelijke vertrouwenspersoon benoemt door middel van een levenstestament wordt deze ook altijd erkend door de bank waardoor je op dat vlak geen risico’s meer loopt of tegen problemen aan kan lopen.

Wanneer een levenstestament laten maken?

Je kan er eigenlijk op eender welk moment voor kiezen om een levenstestament op te laten maken. Je dient er wat dit betreft wel rekening mee te houden dat de persoon waarvoor het document wordt opgemaakt nog altijd over zijn of haar gezond verstand moet beschikken. Bovendien spreekt het voor zich dat er ook sprake moet zijn van tekenbevoegdheid. Van zodra er geen sprake meer is van één van deze zaken is het in principe niet langer mogelijk om een dergelijk document op te laten stellen. Verder kan dit in principe op eender welke leeftijd gebeuren. In de praktijk spreekt het voor zich dat hier vooral op latere leeftijd voor wordt gekozen. 

Hoeveel bedragen de kosten voor een levenstestament?

Het is absoluut vanzelfsprekend dat er bij het opstellen van een levenstestament rekening dient te worden gehouden met bepaalde kosten die moeten worden betaald. Voor heel wat mensen geldt dat ze zich danig afvragen hoeveel deze kosten nu precies bedragen. Dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van de notaris waar je een beroep op gaat doen. Gemiddeld kan je er echter rekening mee houden dat je geconfronteerd wordt met een kostprijs gelegen rond de 500 euro. Voor deze prijs geldt dat ze inclusief BTW is. Je dient er uiteraard rekening mee te houden dat de kostprijs voor een levenstestament hoofdzakelijk wordt bepaald aan de hand van de inhoud waarover ze moet beschikken. Hoe uitgebreider het document wordt, des te hoger ook de kosten zullen uitvallen.