Bloghopper
Image default
Bedrijven

Dit moet je weten over mitigeren

Dat we als mensen vandaag de dag allemaal rekening moeten houden met de klimaatverandering en vooral ook de gevolgen die dit met zich meebrengt mag duidelijk zijn. Dit gezegd hebbende geldt voor heel wat mensen dat het nog steeds niet echt tastbaar duidelijk is welke handelingen er nu precies tegen ondernomen kunnen worden. Wat dit betreft is de kans eveneens zeer groot dat je nog nooit eerder over het zogenaamde mitigeren hebt gehoord. Wat dit betreft geldt dat het een manier is om ervoor te zorgen dat de klimaatverandering in de kern kan worden aangepakt. Denk hierbij concreet aan de mogelijkheden die we hieronder voor je op een rijtje hebben gezet:

  1. Je kan ervoor kiezen om je woning beter te gaan isoleren;
  2. Er wordt massaal overgetapt op duurzame energiebronnen; 

Ondanks het feit dat ook jij wellicht nog niet eerder hebt gehoord over mitigatie of over mitigeren spreekt het dus voor zich dat je er naar alle waarschijnlijkheid wel al mee in aanmerking bent gekomen. Wil je hier nu graag meer over ontdekken? Dan moet je vooral nog wat verder lezen! 

Mitigeren wat is het verschil dan precies met adaptatie?

Vaak kan er in de praktijk worden vastgesteld dat de begrippen mitigeren en adaptatie in één adem met elkaar worden vernoemd. Het is wat dit betreft echter zeer belangrijk om er rekening mee te houden dat deze beide begrippen absoluut niet hetzelfde betekenen. Wel is het in de praktijk zo dat ze vrij probleemloos naast elkaar kunnen worden gebruikt. Wanneer dit op een correcte manier gebeurt kunnen beiden zelfs elkaar effect versterken. Op deze manier spreekt het voor zich dat ervoor onze planeet een zeer interessante meerwaarde kan worden gerealiseerd. Dit overigens niet alleen voor wat de korte, maar zeker ook voor wat de langer(re) termijn betreft. 

Voor mitigeren geldt dat ze zoals eerder al aangehaald verschillende zaken omvat. Het gaat hierbij dan om de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie, maar wat bovendien ook te denken van het voorzien van een betere isolatie in je huis? Bij adaptatie is het zo dat we vooral maatregelen gaan nemen die ons moeten beschermen tegen het effect van de klimaatverandering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het voorzien van meer groen in steden tegen de hitte. Heel wat (lokale) overheden zijn hier in ieder geval vandaag de dag al erg druk mee in de weer. 

Het één sluit het ander niet uit, integendeel

Vroeger was het zo dat er vooral werd gekeken in de richting van mogelijkheden die betrekking hadden tot mitigeren. Tegenwoordig is dat echter een ander verhaal. Tegenwoordig is het namelijk zo dat er al heel wat onderzoeken duidelijk hebben gemaakt dat een groot gedeelte van de klimaatverandering wellicht niet meer terug te keren valt. Omwille van deze reden is het van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat we ons als mensen daar op voor kunnen bereiden. Dit bijvoorbeeld door zoals eerder al aangehaald meer groen in steden te gaan voorzien. Op die manier kan je namelijk niet alleen de infrastructuur, maar ook de inwoners beter beschermen tegen de wellicht steeds vaker hoger oplopende temperaturen. 

Zijn er nog vragen onbeantwoord? Vraag het dan aan de experts van Vleermuisheld.