Bloghopper
Image default
Bedrijven

De oorzaken van een depressie

Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor het ontstaan van een depressie. Kwetsbaarheid speelt daarin in ieder geval een hele grote rol. Kwetsbaarheid in het algemeen heeft vaak te maken met erfelijkheid, maar dit hoeft niet altijd zo te zijn. Ook zijn er leerprocessen waarin kwetsbaarheid ontstaat. Vaak is dit wanneer er interactie is met de omgeving en de mensen die hiermee te maken hebben. Vaak is een extreem heftige gebeurtenis een oorzaak of een beginpunt van het ontstaan van stemmingsstoornissen.

Er zijn onderzoeken gedaan naar de invloed van genetische factoren op het ontstaan van de stemmingsstoornissen. Kinderen waarvan de ouders leiden aan een depressie hebben vaak een grote kans om ditzelfde te ontwikkelen. Ook betekent erfelijkheid niet gelijk dat de gene met een hoge aanleg ook daadwerkelijk een stoornis heeft of direct zal gaan ontwikkelen.

De omgevingsfactoren en de sociale factoren zijn van enorm grote invloed op het ontstaan van een depressie. Voorbeelden hiervan zijn psychische aantastingen of andere traumatische incidenten in het leven van een persoon. Ook zijn afwijzingen in het leven van een persoon vaak een aanleiding tot een depressie. Door afwijzing kan je in een sociaal isolement terecht raken waardoor het sociale deel van iemands leven afneemt.

Ook de hormonale ontregeling kan een oorzaak zijn voor een depressie. De hormonale ontregeling is namelijk in verband gebracht met de chemische ontregeling in de hersenen. Bij sommige mensen is de verhouding en de regulering van de hormonen niet goed. Mensen die meer cortisol aanmaken dan nodig is, reageren vaak heftig op stressvolle gebeurtenissen of situaties waarin er veel paniek is.

Een andere reden kan zijn dat je een hoog sentisief mens bent, maar hier nooit bent achtergekomen of nooit in hebt verdiept. Dit is iets wat aangeboren is, maar inzicht in het geen hebben waarvan je soms last heb is niks geks. Bij OneSessioncoaching kunt u terecht wanneer u denkt dat u een hoog sensitief mens bent. Doe nu de HSP test en kijk of u een hooggevoelig persoon bent.

https://onesessioncoaching.nl/