Bloghopper
Image default
Onderwijs

Coaching en 5 andere rollen in het onderwijs

Lesgeven kan aanvoelen als een doolhof wanneer je hier net mee begint. Waar begin je en welke rol neem je aan als je voor die hele klas met kinderen komt te staan? Het is immers heel anders dan leidinggeven aan een groep volwassen of een overleg houden tussen gelijkgestemden. Als docent of leraar ben je al snel een voorbeeld figuur, je neemt een bepaalde rol aan en gebruikt deze in de lessen. Zo is coaching in het primair onderwijs bijvoorbeeld erg populair. Maar behalve de rol als coach, zijn er nog 5 andere, die samen de 6 rollen van de leraar vormen. Een model dat opgesteld is om de leraren te helpen om meer houvast te hebben bij het lesgeven. 

Wat is de rol van de coach? 

Dat de rol van de coach een van de belangrijkste rollen als docent is, verbaasd waarschijnlijk maar weinig mensen. Een training, een coaching en een les, zijn dingen die erg dicht bij elkaar liggen. Een docent leert iemand iets nieuws, maar een coach helpt om het succes en de vaardigheden van iemand anders te verbeteren. In het onderwijs kun je dit bijvoorbeeld zien, in de vorm van een mentorfiguur. Iemand die de leerlingen helpt bij het vinden van hun doelen, de sterke en zwakke punten en het reflecteren op het leerproces. Zo kunnen er bijvoorbeeld coachingsgesprekken gehouden worden, waarbij je met de leerling concreet kan terugblikken op een situatie of een periode. 

Waarom nemen we deze rollen aan? 

Het aannemen van de verschillende rollen heeft een hele simpele maar belangrijke functie. Leerlingen zien jou als een voorbeeld. Vooral op jonge leeftijd is het kopiëren van gedrag, van vaardigheden en van denkwijze iets wat snel beïnvloed wordt. Door zich te spiegelen aan een voorbeeldfiguur, in dit geval de docent, leren ze zich op een bepaalde manier te gedragen in de wereld. Het is daarom ook niet voor niets, dat naast de rol van de coach, er ook andere rollen van belang zijn. Zo zijn er ook nog de gastheer, de presentator, didacticus, pedagoog, en afsluiter. 

Dus, dat was het dan? 

Natuurlijk is het hierbij belangrijk om ons niet compleet vast te klampen aan deze rollen. Zoals op veel vlakken, is de bewegingsruimte waarin we ons op onze eigen manier presenteren, ook van groot belang. Met vakkundige kennis en vaardigheden, maar vooral met een grote hoeveelheid van authenticiteit en interesse, kan de aandacht van een leerling gevangen worden. Door dit te combineren met de juiste skills als coach, kan deze aandacht vervolgens gevangen worden en op een positieve manier worden ingezet! 

https://septemberonderwijs.nl/training-coachen-in-het-onderwijs/