Bloghopper
Image default
Banen en opleidingen

75% vindt na outplacement een baan in een andere branche

Uit een onderzoek van brancheorganisatie OVAL blijkt dat 75% van de mensen met behulp van een outplacementtraject een baan vonden in een andere branche. Daarnaast bleek dat 70% werk vond in een andere functie dan dat zij daarvoor beoefenden. Deze gegevens haalde OVAL uit de 11.300 outplacementtrajecten van de bij OVAL aangesloten outplacementbedrijven.

Opvallend veel mensen willen na jarenlang in hun functie gezeten te hebben bij hetzelfde bedrijf iets anders. Zeker wanneer deze organisatie voor het huidige gedwongen ontslag gezorgd heeft. Sommigen willen een andere branche, anderen willen een totaal andere functie, maar vooral belangrijk is de switch. De misvatting van veel mensen is echter vaak dat er geen mogelijkheden zijn die buiten de directe werkervaring liggen. Veel mensen solliciteren daarom slechts op functies en branches in het verlengde van het CV, ondanks dat zij het liefst iets anders zouden willen doen. De cijfers van het OVAL bewijzen echter het ongelijk: het maken van een verandering is wel degelijk mogelijk!

Een outplacementbureau is gespecialiseerd in het begeleiden van deze verandering. Want mensen weten vaak wel dát zij iets anders willen, maar het bepalen van wát dit dan moet zijn blijkt vaak lastiger dan gedacht. Een professioneel outplacementbureau kan verder kijken dan de mogelijkheden die in het verlengde van uw CV liggen. Outplacement kan u dus verder helpen met het geven van inzicht in uw capaciteiten en vaardigheden en uw uitendelijke beroepskeuze.

Veelal doen zij dit door middel van een combinatie van testen en gesprekken. Afhankelijk van de behoeftes kan een loopbaancoach verschillende testen inzetten. Hierbij kan gedacht worden aan een interessetest, capaciteiten-indicator test, competentietest, persoons-profiel test en drijfverentest. De testen vormen een uitgangspunt om in gesprek te gaan over de verschillende mogelijkheden. Een coach kan kritische vragen stellen en met de kennis van de arbeidsmarkt uw blikveld verbreden. Samen kan gekeken worden naar vacatures waar u in eerste instantie niet naar gezocht zou hebben, om zo voor u een passende nieuwe functie te vinden.

https://www.outplacementverzekering.nl